Zajmuję się rozwojem osobistym. Jestem absolwentką szkoły trenerów I i II stopnia. Projektuję oraz realizuję warsztaty w oparciu o wiedzę z zakresu: komunikacji, procesu grupowego i pracy z emocjami. Poszukuję twórczej pracy opartej na kontakcie z ludźmi.

Wykształcenie

2015 2016

Zaawansowana Szkoła Trenerów II stopnia MERITUM

Trener rozwoju osobistego
2014 2015

Szkoła Trenerów Trwałego Rozwoju ECO21.pl w Katowicach

Trener na poziomie 5. EQF Europejskich Ram Kwalifikacji
2009 2014

Uniwersytet Jagielloński

Polityka Społeczna

Tytuł pracy dyplomowej: Czynniki kształtujące styl przywództwa dyrektorów szkół na podstawie badań autobiograficznych

Kursy oraz warsztaty

2015 2015

Antykariera – w poszukiwaniu pracy życia

50-godzinny warsztat rozwojowy

2015 2015

Ciało kobiety, mądrość kobiety

27-godzinny warsztat rozwojowy

2015 2015

Porozmawiajmy! Jak rozpocząć dialog, nie kłótnię

14-godzinny warsztat empatycznej komunikacji

2015 2015

Mapa marzeń – czyli gestaltowski warsztat rozwoju osobistego

12-godzinny warsztat rozwojowy

2015 teraz

Coaching Aktorski

150-godzinny kurs pracy z emocjami, ciałem, głosem. Pogłębiający umiejętności interpersonalne.

Doświadczenie zawodowe

2016 teraz

Stowarzyszenie Europe4Youth

koordynator, trener
2015 teraz

Stowarzyszenie Absolwenci na Walizkach

trener

Umiejętności

Lublin

Kontakt